Kontakt

Siedziba Klastra

 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
tel. (+48) 606 108 619
e-mail: biuro-email
Strona internetowa Klastra: www.cinnomatech.pl

 

Osoby do kontaktu

 

Paweł HOFMAN
Koordynator Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu
tel.  (+48) 606 108 619
email: pawel-hofman-email

Biuro Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu
biuro-email

NIP 8982199696 | KRS 0000412918 | REGON 021836239