Udział Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu w Misji gospodarczej w Gruzji

2017-05-15 12:00

Przedstawiciele klastra uczestniczyli w wizycie gospodarczej dolnośląskich przedsiębiorców
w Autonomicznej Republice Adżarii w Gruzji. Uczestnicy misji odwiedzili kilka gruzińskich firm, którym zależy na współpracy z naszymi przedsiębiorcami...

...............

Udział Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu w Misji gospodarczej w Brześciu na Białorusi

2017-04-18 12:00

Wspólne projekty biznesowe, ułatwienia w wymianie handlowej i współdziałanie przy wdrażaniu nowych technologii i innowacji zakłada porozumienie podpisane w Brześciu na Białorusi, podczas misji gospodarczej przedsiębiorców i samorządowców z Dolnego Śląska. Jego sygnatariuszami są Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oraz administracja białoruskiej Wolnej Strefy Ekonomicznej Brześć. Misja zorganizowana została .....

...............

Zaproszenie na spotkanie „Rozwój sieci współpracy ponadregionalnej na obszarze Polski – pogłębianie skutecznej współpracy z organizacjami klastrowymi z Województwa Lubuskiego”

2016-11-28 12:00

Zarząd Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej zaprasza na spotkanie "Rozwój sieci współpracy ponadregionalnej na obszarze Polski - pogłębianie skutecznej współpracy z organizacjami klastrowymi z Województwa Lubuskiego. W spotkaniu weźmie udział Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej oraz dwa klastry dolnośląskie: klaster drzewny Side Cluster i Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu Cinnomatech.

...............