Udział Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu w Misji gospodarczej w Brześciu na Białorusi

2017-04-18 12:00

Wspólne projekty biznesowe, ułatwienia w wymianie handlowej i współdziałanie przy wdrażaniu nowych technologii i innowacji zakłada porozumienie podpisane w Brześciu na Białorusi, podczas misji gospodarczej przedsiębiorców i samorządowców z Dolnego Śląska. Jego sygnatariuszami są Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oraz administracja białoruskiej Wolnej Strefy Ekonomicznej Brześć. Misja zorganizowana została .....

...............

Zaproszenie na spotkanie „Rozwój sieci współpracy ponadregionalnej na obszarze Polski – pogłębianie skutecznej współpracy z organizacjami klastrowymi z Województwa Lubuskiego”

2016-11-28 12:00

Zarząd Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej zaprasza na spotkanie "Rozwój sieci współpracy ponadregionalnej na obszarze Polski - pogłębianie skutecznej współpracy z organizacjami klastrowymi z Województwa Lubuskiego. W spotkaniu weźmie udział Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej oraz dwa klastry dolnośląskie: klaster drzewny Side Cluster i Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu Cinnomatech.

...............

23. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm 23.11.2016 – Pałac Na Wodzie Emotions & Thermal SPA

2016-11-22 12:00

W dniu 23.11 br. odbyło się Forum Kooperacji Firm podczas którego można było nawiązać kontakty z przedsiębiorcami z Niemiec, Czech i Polski. Prezes Klastra Pan Paweł Hofman oraz Jacek Rohoziński przeprowadzili 12 rozmów z firmami zainteresowanymi współpracą z Klastrem. Wśród firm chcących nawiązać kontakty był również Klaster Mechatroniki i Automatyzacji z Niemiec. Należy dodać, że takie spotkania mogą przynosić wymierne korzyści dla firm będących Członkami Klastra.

...............