Aktualności

Agenda spotkania informacyjno-organizacyjnego oraz walnego zgromadzenia członków klastra CINNOMATECH

2023-11-28 10:00
ZAPROSZENIE
na cykliczne spotkanie informacyjno-organizacyjne
Członków oraz Sympatyków Klastra Cinnomatech

oraz dla Członków Klastra na
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu


Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-organizacyjne oraz na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 
dnia 13.12.2023 r o godzinie 11.00 we Wrocławiu
w Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki (DPIN) przy ulicy Kwiatkowskiego 4
w sali konferencyjnej
na 1 piętrze budynku druku 3D - wjazd od ul. Tynieckiej 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailem zwrotnym (potwierdzam udział / bądź nie biorę udziału) do dnia 11.12.2023 na adres pawel.hofman@cinnomatech.pl, lub phofman@o2.pl

Porządek spotkania informacyjno-organizacyjnego:

godzina 11.00 - 11.05
0) Rejestracja uczestników

Czas: 5 minut

godzina 11.05 - 11.20
1) Aktualne wydarzenia w Klastrze – Prezes Zarządu Paweł Hofman
- przedstawienie nowych Członków Klastra,
- działania zmierzające do utrzymania statusu Klastra Kluczowego,
- poprawa i usystematyzowanie dotychczas realizowanych usług,
- internacjonalizacja i promocja na Targach w ramach konkursu FENG dla Krajowych Klastrów Kluczowych

Czas: 15 minut,

godzina 11.20 - 11.50
2) Prezentacje nowych Członków Klastra

- Samsung Polska Sp. z o.o.,
- Protec Sp. z o.o.
- INSTEEL Sp. z o.o.

Czas: 30 min / po 10 min

godzina 11.50 - 12.05
3) Wsparcie firm w gotowości na wyzwania przyszłości
– dr inż. Mariusz Cholewa, Politechnika Wrocławska
- zaproszenie do udziału w projekcie SME Ready for the Future
   https://www.interreg-central.eu/projects/smerf/

Czas: 15 minut,

godzina 12:05 - 12.10
4) Studia podyplomowe: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – Prof. dr hab. inż. Anna Burduk, Politechnika Wrocławska 
- przedstawienie uruchamianych na Politechnice Wrocławskiej studiów podyplomowych
  z tematyki zarządzania i Inżynierii Produkcji
- identyfikacja potrzeb Członków Klastra w zakresie dokształcania kadr

Czas: 5 minut, 

godzina 12:10 - 12:30
5) Dostępne regionalne środki finansowe na działania B+R  i wdrażanie innowacji
dla firm z sektora MŚP
- Jacek Wróbel
Dział Informacji i Promocji
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Czas: 20 minut,

godzina 12:30 - 12:45
6) CSRD i ESG, wyzwania i korzyści - Łukasz Rdzeń
Radca Prawny
Partner w kancelarii Zawacka&Rdzeń

Czas: 15 minut,

godzina 12:45 - 13:00
7) Otwarta dyskusja, sprawy bieżące.
Moderator – Prezes Zarządu Paweł Hofman
Czas: 15 minut,

w tym
Przerwa na kawę

Czas: 15 minut

Walne zgromadzenie:
godzina 13.00-13.50
Proponowany porządek obrad:
1.    Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
2.    Stwierdzenie prawidłowości wznowienia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3.    Zapoznanie się z raportem biegłego rewidenta i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i  merytorycznego  Klastra za rok 2022.
4.    Przedstawienie przez Zarząd informacji o działaniach Klastra w 2022 i 2023 roku
5.    Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
6.    Udzielenie absolutorium członkom zarządu Stowarzyszenia
7.    Omówienie kierunku działań oraz budżetu stowarzyszenia na rok 2023 i 2024
8.    Wolne wnioski
9.    Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailem zwrotnym (potwierdzam udział / bądź nie biorę udziału) do dnia 11.12.2023 na adres pawel.hofman@cinnomatech.pl lub phofman@o2.pl
 
Z poważaniem,
Zarząd Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu -
Paweł Hofman, Jacek Jurczak, Kamil Krot, Adam Rylski
...............

Agenda spotkania informacyjno-organizacyjnego oraz walnego zgromadzenia członków klastra CINNOMATECH

2023-07-12 12:00
ZAPROSZENIE
na spotkanie informacyjno-organizacyjne / WALNE

Omówienie strategii i planu działania klastra po uzyskaniu statusu Krajowego Klastra Kluczowego
 

oraz dla członków Klastra na

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-organizacyjne oraz na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 
dnia 28.07.2023 r o godzinie 12.00 we Wrocławiu
w Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki (DPIN) przy ulicy Kwiatkowskiego 4
w sali konferencyjnej
na 1 piętrze budynku druku 3D - wjazd od ul. Tynieckiej 
 

Porządek spotkania informacyjno-organizacyjnego:

godzina 12.00
0) Rejestracja uczestników
Czas: 10 minut

godzina 12.10
1) Aktualne działania w Klastrze, min:
‐‐ poprawa i usystematyzowanie dotychczas realizowanych usług,

‐‐ utworzenie zespołu do realizacji projektów B+R [utworzenie ośrodka innowacji],

‐‐ wyjście do przemysłu z usługami prorozwojowymi,

-- Internacjonalizacja i promocja na Targach w ramach konkursu FENG dla Krajowych Klastrów Kluczowych

-- omówienie współpracy Klastra z ASI w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW), w ramach inwestycji w:
Odnawialne źródła energii
Przemysł dla OZE
Przemysł dla części do urządzeń OZE
Magazynowanie Energii
przemysł dla magazynów energii
przemysł dla części do magazynów energii
mobilność/transport
produkcja pojazdów
produkcja części i komponentów dla pojazdów 


Paweł Hofman
Czas: 20 minut,

2) Omówienie struktury Klastra po uzyskaniu statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

godzina 12.30

8)
Panel dyskusyjny - komercjalizacja prac B+R

Czas: 20 minut,


Walne zgromadzenie:
godzina 12.50-13.50
Proponowany porządek obrad:
1.          Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
2.          Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3.          Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4.          Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
5.          Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i  merytorycznego  Klastra za rok 2022. Zatwierdzenie opinii biegłego rewidenta.
6.          Przedstawienie przez Zarząd informacji o działaniach Klastra w 2022 i 2023 roku
7.          Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu
8.          Udzielenie absolutorium zarządowi Stowarzyszenia
9.          Omówienie kierunku działań oraz budżetu stowarzyszenia na rok 2023 i 2024
10.        Wolne wnioski

11.        Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania
 Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailem zwrotnym (potwierdzam udział / bądź nie biorę udziału) do dnia 25.07.2023 na adres pawel.hofman@cinnomatech.pl, oraz phofman@o2.pl
 
...............

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-organizacyjne / KONFERENCJA

ZAPROSZENIE
na spotkanie informacyjno-organizacyjne / KONFERENCJA

1."Omówienie strategii i planu działania klastra po uzyskaniu statusu Krajowego Klastra Kluczowego"
2. "Prezentacja wyników prac badawczo rozwojowych w projektach międzynarodowych CoFoMag i ComfyTPU."

oraz dla członków Klastra na

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-organizacyjne oraz na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 
dnia 28.06.2023 r o godzinie 12.00 we Wrocławiu
w Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki (DPIN) przy ulicy Kwiatkowskiego 4
w sali konferencyjnej
na 1 piętrze budynku druku 3D - wjazd od ul. Tynieckiej 
 

Porządek spotkania informacyjno-organizacyjnego:

godzina 12.00
0) Rejestracja uczestników
Czas: 10 minut

godzina 12.10
1) Aktualne działania w Klastrze, min:
‐‐ poprawa i usystematyzowanie dotychczas realizowanych usług,

‐‐ utworzenie zespołu do realizacji projektów B+R [utworzenie ośrodka innowacji],

‐‐ wyjście do przemysłu z usługami prorozwojowymi,

-- Internacjonalizacja i promocja na Targach w ramach konkursu FENG dla Krajowych Klastrów Kluczowych

Paweł Hofman
Czas: 10 minut,

godzina 12.20
2) Podsumowanie prac w ramach prowadzonego przez Klaster międzynarodowego projektu Cornet 29 - "Kształtowanie na zimno stopu magnezu i wytworzenie stabilnej w warunkach odkształcenia antykorozyjnej powłoki proszkowej (CoFoMag)"
wraz z
Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej - Polska oraz
European Association of Sheet Metal Working (EFB), Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. (Leibniz IPF), Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU (Fraunhofer IWU), Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentum für Material- und Küstenforschung (HZG) – Niemcy

dr inż. Lech Kwiatkowski
Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Czas: 20 minut,

godzina 12.40
3) Propozycja oferty usług świadczonych przez Siecią Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny na rzecz firm zrzeszonych w Klastrze

dr inż. Lech Kwiatkowski
Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Czas: 10 minut,

 

godzina 12.50

4) Postęp prac i efekty badań w ramach prowadzonego przez Klaster międzynarodowego projektu Cornet 31 "Opracowanie ogrzewanych elektrycznie elementów z płyt TPU wytwarzanych w procesie ciągłym (ComfyTPU)"

mgr inż. Bartłomiej Przybyszewski - Politechnika Warszawska
mgr inż.  Rafał Stanik - Technische Universität Dresden

Czas: 20 minut,

godzina 13.10
5)
Propozycja oferty usług świadczonych przez Politechnikę Warszawską – Wydział Inżynierii i Materiałoznawstwa na rzecz firm zrzeszonych w Klastrze

mgr inż. Bartłomiej Przybyszewski - Politechnika Warszawska

Czas: 10 minut,

godzina 13.20
6)
Propozycja oferty usług i produktów dla członków klastra w ramach składanego wniosku w konkursie FENG w ramach działania:
    "2.priorytet FENG Środowisko sprzyjające innowacjom"
            "Działanie 2.17 Rozwój oferty klastrów dla firm"

Czas: 20 minut,

godzina 13.40
7) Omówienie strategii i planu działania klastra po uzyskaniu statusu Krajowego Klastra Kluczowego

Marta Mackiewicz -
Małgorzata Kolary-Woźniak

Czas: 20 minut,

godzina 14.00
8)
Panel dyskusyjny - komercjalizacja prac B+R

Czas: 10 minut,

godzina 14.10-14.25
Przerwa Kawowa

Walne zgromadzenie:
godzina 14.25-15.00
Proponowany porządek obrad:
1.          Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
2.          Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3.          Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4.          Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
5.          Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i  merytorycznego  Klastra za rok 2022
6.          Przedstawienie przez Zarząd informacji o działaniach Klastra w 2022 i 2023 roku
7.          Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu
8.          Udzielenie absolutorium zarządowi Stowarzyszenia
10.      Wolne wnioski
11.      Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania
12.      Omówienie kierunku działań oraz budżetu stowarzyszenia na rok 2023 i 2024
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailem zwrotnym (potwierdzam udział / bądź nie biorę udziału) do dnia 25.06.2023 na adres pawel.hofman@cinnomatech.pl
...............

Klaster otrzymał grant na wizytę studyjną w NORWEGII

Klaster otrzymał grant na wizytę studyjną w NORWEGII w ramach wsparcia na rozwój współpracy z Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

...............