Oferta

  • Nanokosmed - Młyn do nanocząstek to elektrodynamiczny reaktor mechanochemiczny umożliwiający otrzymywanie i komponowanie nowych nanomateriałów oraz technologii/procesu uzyskiwania nanomateriałów.

  • 3XS, Stowarzyszenie Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu - Opracowywanie strategii innowacji i strategii marketingowej

  • Geosigma Polska - PuzelCMS to owoczesny system zarządzania treścią przeznaczony do budowy zarówno prostych jak i skomplikowanych stron internetowych. Cechą charakterystyczną stron opartych o to narzędzie jest łatwość obsługi mimo swej bogatej funkcjonalności. System charakteryzuje generowanie bardzo czystego kodu XHTML, wizualna edycja treści, a także wsparcie dla SEO (pozycjonowania).

  • D&H Innowations, D&H Manufacturing, D&H Engineering - Monitoring CNC - rozwiązanie przyczyniających się do automatyzacji procesów przemysłowych wykorzystujących maszyny CNC

  • AuctionVentures - Platforma programowo-sprzętowa dla deweloperów IoT Wearables z komponentem programistycznym dla urządzeń IoT - usługi przetwarzania strumieni danych z urządzeń typu wearables.Innowacja ta związana jest z zastosowaniem w ramach procesu wytwarzania oprogramowania wbudowanego dla urządzeń typu wearables komponentu programistycznego opartego na wykorzystaniu Adaptowalnego Protokołu Komunikacyjnego wspomagającego komunikację urządzeń wearables z chmurami obliczeniowymi

  • Dotcom - usługa konfiguracji i wdrożenia dedykowanego narzędzia do zarządzania projektami OpenProject

  • Stowarzyszenie Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu - SMARTMEMBRANA to wielowarstwowa membrana silikonowa o wysokiej elastyczności, ale również wysokiej wytrzymałości, umożliwiająca  prototypowanie/tworzenie wyrobów kompozytowych o złożonej konstrukcji

  • Safe4z sp. z o.o. - ISOC to system detekcji anomalii w sieciach przemysłowych i sterowania. ISOC operuje na protokole ProfiNET, najczęściej używanym protokole przemysłowym. Moduły do innych protokołów specjalistycznych są obecnie w przygotowaniu. ISOC nie wymaga od klienta angażowania praktycznie żadnych zasobów ludzkich, a do działania wystarcza mu jeden port Ethernet na każdy segment sieci.