Klaster otrzymał grant na wizytę studyjną w NORWEGII

Klaster otrzymał grant na wizytę studyjną w NORWEGII w ramach wsparcia na rozwój współpracy z Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

...............