ZAPROSZENIE na spotkanie informacyjno-organizacyjne / KONFERENCJA

2022-05-02 12:00
ZAPROSZENIE
 na spotkanie informacyjno-organizacyjne / KONFERENCJA

"Możliwości i sposoby komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych na wybranych przykładach - projekt biogazowni"

oraz dla członków Klastra na

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-organizacyjne oraz na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 
dnia 07.06.2022 r o godzinie 12.00 we Wrocławiu
w Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki (DPIN) przy ulicy Kwiatkowskiego 4
w sali konferencyjnej
na 1 piętrze budynku druku 3D - wjazd od ul. Tynieckiej 
 

Porządek spotkania informacyjno-organizacyjnego:

godzina 12.00
0) Rejestracja uczestników
Czas: 10 minut

godzina 12.10
1) Aktualne działania w Klastrze, min:
‐‐ poprawa i usystematyzowanie dotychczas realizowanych usług,

‐‐ wprowadzenie do projektu CORNET 31 - ConfyTPU prowadzonego przez Klaster wraz z Politechniką Warszawską i Technische Universität Dresden (Niemcy)

-- wprowadzenie do projektu Cornet 29 - Kształtowanie na zimno stopu magnezu i wytworzenie stabilnej w warunkach odkształcenia antykorozyjnej powłoki proszkowej (CoFoMag) prowadzonego przez Klaster wraz z
Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej - Polska oraz
European Association of Sheet Metal Working (EFB), Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. (Leibniz IPF), Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU (Fraunhofer IWU), Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentum für Material- und Küstenforschung (HZG) – Niemcy

‐‐ utworzenie zespołu do realizacji projektów B+R,
‐‐ wyjście do przemysłu z usługami prorozwojowymi,
‐‐ omówienie zakresu współpracy pomiędzy  Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) oraz Klastrem

-- Internacjonalizacja i promocja na Targach (proponowane stoisko targowe Klastra wraz z Partnerami oraz Firmami zrzeszonymi w Klastrze)


Paweł Hofman
Czas: 10 minut,

godzina 12.20
2) Bieżący postęp prac w ramach prowadzonego przez Klaster międzynarodowego projektu Cornet 29 - "Kształtowanie na zimno stopu magnezu i wytworzenie stabilnej w warunkach odkształcenia antykorozyjnej powłoki proszkowej (CoFoMag)"

Pan Prof. dr hab. Bartłomiej Wierzba
kierownik Centrum Korozji i Powłok

Czas: 20 minut,


godzina 12.40

3) Propozycja oferty usług świadczonych przez Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej na rzecz firm zrzeszonych w Klastrze

dr inż. Lech Kwiatkowski
Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Czas: 10 minut,

 

godzina 12.50

4) KICKOFF-MEETING -  Ramy oraz zakres  prowadzonego przez Klaster międzynarodowego projektu Cornet 31 "Opracowanie ogrzewanych elektrycznie elementów z płyt TPU wytwarzanych w procesie ciągłym (ComfyTPU)"

mgr inż. Bartłomiej Przybyszewski - Politechnika Warszawska
mgr inż.  Rafał Stanik - Technische Universität Dresden

Czas: 20 minut,


godzina 13.10

5)
Propozycja oferty usług świadczonych przez Politechnikę Warszawską – Wydział Inżynierii i Materiałoznawstwa na rzecz firm zrzeszonych w Klastrze

Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
Prodziekan ds. badań naukowych - Politechnika Warszawska

Czas: 10 minut,


godzina 13.20

6)
Propozycja oferty usług świadczonych przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki na rzecz firm zrzeszonych w Klastrze

Czas: 10 minut,


godzina 13.30

7)
Agro-Energia, klastry energii i ich możliwości oraz kwestia cPPA oraz PPA kontrakty na zakup energii do 10 – 15 lat

Piotr Hawliczek - Kesco Sp. z o. o.

Czas: 10 minut,

godzina 13.40

8) Jak skutecznie budować sieć kontaktów biznesowych, które przełożą się na nowe zlecenia i kontrakty

CEO Radosław Rogiewicz - Partnerskie Kluby Biznesu 

Czas: 10 minut,

godzina 13.50

9)
Panel dyskusyjny - komercjalizacja prac B+R  - projekt biogazownia

Czas: 20 minut,godzina 14.10-14.25
Przerwa Kawowa
 

Walne zgromadzenie:
godzina 14.25-15.00
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i  merytorycznego  Klastra za rok 2021
 6. Przedstawienie przez Zarząd informacji o działaniach Klastra w 2021 i 2022 roku
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu
 8. Udzielenie absolutorium zarządowi Stowarzyszenia
 9. Wybory i uzupełnienie składu komisji rewizyjnej

        Propozycja wyboru obecnie urzędującej komisji rewizyjnej  na następną kadencję 2022-2026

 1. Wybory i uzupełnienie składu zarządu Klastra       

        Propozycja wyboru obecnie urzędującego zarządu na następną kadencję 2022-2026. 

 1. Omówienie kierunku działań oraz budżetu stowarzyszenia na rok 2022 i 2023
 2. Wolne wnioski
 3. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailem zwrotnym (potwierdzam udział / bądź nie biorę udziału) do dnia 06.06.2022 na adres pawel.hofman@cinnomatech.pl
...............

Targi SUBCONTRACTING - POZNAŃ 2021

2021-08-31 12:00

Relacja z Targów Poznańskich:

Klaster aktywnie uczestniczył na Międzynarodowych Targach Poznańskich –w ramach działania Subcontracting'u w terminie 31.08-03.09.2021 r. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z założeniami projektu oraz zapoznać się z jego postępem. W ramach „Międzynarodowej kooperacja tworzenia nowych technologii materiałów kompozytowych” na 1 prezentacji zaprezentowano ideę i postępy w projekcie SmartMembrane.
Na drugiej prezentacji przedstawiono postępy prac w ramach projektu CoFoMag - Kształtowanie na zimno stopu magnezu i wytworzenie stabilnej w warunkach odkształcenia antykorozyjnej powłoki proszkowej.
[https://subcontracting.pl/pl/aktualnosci/i-dzien-seminarium-subcontracting-meetings
https://www.subcontracting.pl/pl/aktualnosci//podsumowanie-bloku-targow-itm-industry-europe
https://www.subcontracting.pl/pl/aktualnosci//dzien-iii-targow-fotorelacja
https://www.subcontracting.pl/pl/aktualnosci//poznaj-program-bloku-targow-itm-industry-europe ]

...............

CINNOMATECH: Zaproszenie na spotkanie informacyjne i Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

2021-06-30 11:00
ZAPROSZENIE
na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

Szanowni Państwo,
 
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Zarząd Klastra podjął uchwałę, by Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przeprowadzić zdalnie (uchwała Zarządu 1/6/2020 w załączniku)
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się

dnia 30.06.2021 r o godzinie 11.00,
drogą elektroniczną za pomocą oprogramowania do konferencji zdalnych ZOOM
 
dostęp do platformy konferencyjnej:
za pomocą poniższego linku:
......
.......
...............