Opracowanie prototypu prasy do brykietowania

2018-12-14 12:00

Firma WROPOL Engineering Sp. z o.o. zrealizowała projekt pod tytułem: „Opracowanie prototypu prasy do brykietowania nowej generacji w oparciu o własne prace badawczo-rozwojowe”, w ramach Wniosku o dofinansowanie nr RPDS.01.02.01-02-0077/17. Efektem projektu jest innowacyjna prasa do brykietowania BE 720, nowej generacji, o bardzo wysokich parametrach i wydajności.Sprawdź prasę do brykietowania nowej generacji BE 720.

...............

Spotkanie organizacyjno-informacyjne Klastra CINNOMATECH

2018-06-12 06:00

 header2.jpg 800x305 37kB
ZAPROSZENIE
dla wszystkich firm
na spotkanie informacyjno-organizacyjne 

oraz

również dla firm stowarzyszonych na
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu


 Szczegółowa agenda w rozwinięciu newsa.

...............

Additive Manufacturing Meeting 2018 (AMM 2018)

2018-05-20 12:00

28-29 czerwca 2018 we Wrocławiu odbędzie się druga edycja spotkania Additive Manufacturing Meeting (AMM 2018). Głównym aspektem tego wydarzenia jest przedstawienie technologii przyrostowych w perspektywie wyzwań jakie współcześnie stoją przed przemysłem oraz medycyną.

 

Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (CAMT-FPC) i Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej zapraszają do udziału w drugiej edycji spotkania Additive Manufacturing Meeting
(AMM 2018), które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 28-29 czerwca 2018.

Głównym celem spotkania jest budowa platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między ośrodkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi w obszarze technologii AM. Program seminarium AMM 2018 skierowany jest do osób i instytucji, które są zainteresowane rozwojem w obszarze technologii przyrostowych. Główny akcent położony jest tu na aspekt technologiczny i wdrożeniowy.

 Szczegółowa agenda w rozwinięciu newsa.

...............