Klaster otrzymał dofinansowanie w kwocie 647 289 zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

2017-08-18 12:00

konsorcjum: Klaster Cinnomatech wraz z Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych CAMT/FPC na Politechnice Wrocławskiej otrzymał dofinansowanie w kwocie 647 289 zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt pn. „Technologia wytwarzania kompozytów zoptymalizowanych pod kątem obciążeń”. Czas trwania projektu lata 2018-2019.

...............

Udział Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu w Targach Poznańskich Innowacje Technologie Maszyny

2017-06-07 12:00

Celem targów ITM Polska jest prezentacja i promocja dokonań przemysłowych na światową skalę. Tym samym umożliwiają one przedsiębiorcom zrobienie biznesowego kroku w przyszłość w stopniu nieporównywalnym z żadnym innym wydarzeniem w Polsce...

...............

Udział Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu w Misji gospodarczej w Gruzji

2017-05-15 12:00

Przedstawiciele klastra uczestniczyli w wizycie gospodarczej dolnośląskich przedsiębiorców
w Autonomicznej Republice Adżarii w Gruzji. Uczestnicy misji odwiedzili kilka gruzińskich firm, którym zależy na współpracy z naszymi przedsiębiorcami...

...............