RAINOVA- skuteczne zarządzanie innowacjami

2014-03-24 10:38

Ambicją sponsorowanego przez Komisję Europejską, projektu RAINOVA jest wygenerowanie przynajmniej następujących innowacyjnych rezultatów:

  1. Powołanie powiązanych Regionalnych Sieci Innowacji, skupiających kluczowe Europejskie instytucje zaangażowane w transfer wiedzy i innowacji, aby spełnić cele Strategii Europa 2020.
  2. Utworzenie Modelu Zarządzania Innowacjami, umożliwiającego powstanie klimatu oraz kultury dla efektywnego transferu wiedzy.
  3. Zainicjowanie Obserwatoriów Innowacji, oferujących niezbędne wsparcie dla członków, aby móc promować innowacje i mieć z nich korzyść, a także dla procesów zarządzania w celu rozwoju i wykorzystania wyników innowacyjnych projektów, które pomogą w funkcjonowaniu bardziej elastycznych, kierowanych zapotrzebowaniem systemów kształcenia zawodowego.

Wszystkie firmy zainteresowane mozliwością skorzystania z rezultatów projektów zapraszamy do kontaktu z koordynatorem:

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. - Partner RAINOVA nr 7

Adres: E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, Polska

Kontakt: Jarosław Chrobot
biuro +48 (0)71 87 451
kom. +48 (0)604 419 194
jaroslaw.chrobot@dpin.pl

Zdjęcia

  •  -