Zaproszenie do udziału w konferencji „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”

2014-03-31 11:58

Temat przewodni Konferencji: "Wyzwania badawcze związane z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem technologii wytwarzania"

Wybrana tematyka planowanych sesji plenarnych:
- Prezentacja wyników badań i doświadczeń laboratoriów związanych z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem technologii wytwarzania,
- Prezentacja wyników badań i doświadczeń laboratoriów z zakresu wytwarzania i eksploatacji urządzeń oraz porównań międzylaboratoryjnych,
- Kierunki rozwoju badań nieniszczących w Polsce i na świecie,
- Zagadnienia związane z akredytacją - uznawaniem laboratoriów i certyfikacją personelu badawczego,
- Wystawa aparatury badawczej i wyposażenia pomiarowego.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Urząd Dozoru Technicznego a współorganizatorem jest Klub Polskich Laboratoriów Badawczych
„POLLAB” – Sekcja Badań Materiałowych, TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. i ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH.

Opłata konferencyjna wynosi 1100zł (+23%VAT).
Opłata obejmuje: udział w sesjach plenarnych i warsztatowych, imprezach towarzyszących, wyjazd do Niemiec, serwis konferencyjny, materiały konferencyjne i certyfikat uczestnictwa.
Opłata nie obejmuje kosztów noclegu w hotelu.
Rezerwacja miejsc w hotelu zostanie dokonana przez SIMP O/Gorzów Wlkp. na podstawie przesłanych kart zgłoszenia.

W celu zgłoszenia udziału w konferencji prosimy o przesłanie karty zgłoszenia według załączonego wzoru do dnia 30 kwietnia 2014r. na adres mailowy:
gorzow@simp.pl.

Program ramowy Konferencji i informacje dotyczące dojazdu zostaną umieszczone na stronie internetowej (www.gorzow.simp.pl) oraz przesłane Państwu po otrzymaniu zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji!

Dane kontaktowe:
Włodzimierz Fleischer, tel. kom. 501 181 511

Adres Komitetu Organizacyjnego:
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ W GORZOWIE WLKP. ul. Chyża 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
fax +48 95 72 00 672, e-mail: gorzow@simp.pl, www.gorzow.simp.pl