Agenda spotkania informacyjno-organizacyjnego oraz walnego zgromadzenia członków klastra CINNOMATECH