Kompetencje

Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu, zwany w skrócie Klastrem CINNOMATECH (ang. Cluster of INNOvative MAnufacturing TECHnologies), zrzesza przedsiębiorstwa, z których większość ma siedziby na terenie Dolnego Śląska. Przedsiębiorstwa w Klastrze reprezentują w szczególności następujące branże:

Produkcja wyrobów:

 • narzędzi,
 • maszyn i urządzeń, w tym obrabiarek taśmowych oraz wypalarek plazmowych i automatów spawalniczych,
 • części zamiennych do maszyn,
 • zbiorników z tworzyw i stali wraz z wyposażeniem,
 • odkuwek matrycowych,
 • materiałów uszczelniających, kompensatorów i termoizolacji,
 • sprzętu elektrotechnicznego,
 • podzespołów hydrauliki siłowej,
 • konstrukcji aluminiowych i stalowych,
 • instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych.

Usługi technologiczne:

 • odlewnictwo,
 • obróbka metali, w tym skrawaniem, plastyczna oraz cieplno-chemiczna,
 • obróbka tworzyw sztucznych,
 • powlekanie i regeneracja narzędzi,
 • spawanie metali,
 • spawanie i zgrzewanie tworzyw sztucznych,
 • projektowanie narzędzi specjalnych.

Dystrybucja:

 • narzędzi,
 • obrabiarek,
 • urządzeń obsługi produkcji.

Doradztwo w zakresie:

 • optymalizacji zużycia energii elektrycznej firm,
 • projektowania struktury procesów technologicznych i doboru narzędzi,
 • finansowania infrastruktury produkcyjnej.

Edukacja:

 • Edukacja zawodowa.

Usługi około-biznesowe:

 • badania i rozwój techniczno-technologiczny,
 • inkubacja firm i transfer technologii,
 • pożyczki na inwestycje oraz leasing maszyn i urządzeń,
 • reklama i usługi informatyczne,
 • rozrywka, w tym udostępnianie symulatorów bolidów wyścigowych.