Platforma Wymiany Zdolności Produkcyjnych

O Platformie

Platforma Wymiany Zdolności Produkcyjnych jest to narzędzie wspomagające współpracę przedsiębiorstw zintegrowanych w obrębie Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu — CINNOMATECH. Aplikacja umożliwia szybkie odnalezienie partnerów, którzy oferują wolne moce produkcyjne określonej kategorii.

Wyszukiwanie może mieć charakter ogólny i odbywać się poprzez podanie nazwy maszyny/urządzenia lub bardziej szczegółowy dzięki możliwości sprecyzowania innych żądanych parametrów.

Platforma Wymiany Zdolności Produkcyjnych daje możliwość zwiększenia stopnia wykorzystania własnych zasobów, a w razie potrzeby (brak odpowiednich urządzeń lub niedobory mocy) realizację prac na stanowiskach roboczych w partnerskich zakładach produkcyjnych. Dzięki temu wzrośnie elastyczność każdego przedsiębiorstwa, które zdecyduje się sięgnąć po proponowaną aplikację.