DB Energy Sp. z o.o.


Opis działalności firmy

Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę firmy DB Energy Sp. z o.o., zajmującej się świadczeniem unikalnych usług konsultingu elektroenergetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych. Działania te mogą przynieść Klientom nawet do 25% oszczędności związanych z kosztami zużycia energii elektrycznej i wyraźnym podniesieniem efektywności energetycznej. Na bazie szczegółowych pomiarów parametrów zużywanej energii elektrycznej oraz wielopłaszczyznowych analiz przygotowywane są propozycje zmian formalnych i technicznych, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej.

Dla naszych klientów:

 • przygotowujemy - na bazie naszych analiz i pomiarów - propozycje zmian formalnych i technicznych, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej,
 • przygotowujemy scenariusz wprowadzenia w Państwa firmie zasad TPA (Third Party Access) - zasad wolnego dostępu do rynku energii,
 • przygotowujemy raport z przeprowadzonych badań, zawierający obszerne wnioski wraz z wynikami pomiarów, ich analizą techniczną i ekonomiczną, a przedstawione w raporcie wyniki omawiamy w czasie prezentacji w siedzibie klienta. Nasze działania prowadzą do znaczącej redukcji kosztów energii przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników produkcyjnych na niezmienionym poziomie oraz z zachowaniem jakości i pewności zasilania.

Oferowane usługi

Oferowane usługi: Podstawowy zakres naszych działań to usługi doradcze obejmujące:

Audyt zawierający:

 • analizę schematów zasilania oraz przegląd rozwiązań technicznych zastosowanych w instalacji odbiorczej Klienta,
 • inwentaryzację układu zasilania oraz ocenę doboru i stanu urządzeń rozdzielczych,
 • analizę umów o świadczenie usług dostawy i dystrybucji energii elektrycznej,
 • pomiary obciążenia instalacji odbiorczej Klienta:
  • tygodniowe pomiary zużycia energii (uśrednianie15min, 10s, 200ms),
  • pomiar wszystkich parametrów pracy sieci,
  • ustalenie występowania zakłóceń (THD, flicker),
  • weryfikacja wskazań liczników energii,
  • pomiar zużycia energii biernej,
 • analizę doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej,
 • ocenę zużycia energii wraz z wykonaniem dobowego oraz tygodniowego profilu zużycia energii elektrycznej,
 • opracowanie raportów i ekspertyz opisujących indywidualne dla każdego odbiorcy możliwe do wdrożenia rozwiązania energooszczędne.

Wybór w drodze konkursu i negocjacji najlepszej oferty dostaw energii elektrycznej.

Kompleksową obsługę w zakresie kontaktów i współpracy z zakładem energetycznym oraz dostawcą energii elektrycznej (uzgodnienia, pozwolenia, korespondencja, weryfikacja kosztów, umowy, oferty, wnioski, negocjacje).

Pełny raport jakości energii obejmujący analizę wszystkich parametrów opisanych w Rozporządzeniu Systemowym.

Dodatkowo oferujemy także:
 • Projekty zasilania obiektów przemysłowych (linie zewnętrzne, wewnętrzne, trafostacje) wraz z oceną, wykonawstwem i nadzorem inwestorskim.
 • Analizę projektów zasilania pod kątem doboru odpowiednich urządzeń rozdzielczych i zabezpieczających wraz z propozycjami konkretnych rozwiązań (od strony technicznej oraz ekonomicznej wraz z rachunkiem efektywności inwestycji).
 • Opracowanie koncepcji zasilania energią odnawialną budynków, ciągów komunikacyjnych itp.
 • Opracowanie koncepcji zawodowej energetyki odnawialnej, np. farmy wiatrowe, biogazownie:
  • studia wykonalności projektów,
  • analiza ryzyka inwestycji na podstawie techniczno-ekonomicznych wskaźników opłacalności,
  • wykonawstwo,
  • analiza danych dotyczących pomiarów wietrzności.
Prowadzone przez nas badania obejmują pomiary wszystkich wielkości (zalecanych przez ekspertów z Politechniki Wrocławskiej) charakteryzujących zużycie i jakość energii.

Projekty związane z firmą:

 • Zakupowa Grupa Energetyczna

Kontakt

DB Energy Sp. z o.o.
Energia
Adres: uL. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław (dolnośląskie)
Telefon: +48 71 337 13 25
e-mail: biuro@dbenergy.pl
WWW: www.dbenergy.pl