Eksport-Import-Handel-Pośrednictwo-Ślusarstwo
inż. Edward Bogusz


Opis działalności firmy

Polityką firmy "BOGUSZ" jest dostarczanie na rynek wyrobów o wysokiej jakości , potwierdzonej certyfikatami bezpieczeństwa wystawionymi przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji , oraz zdobywanie uznania Klientów dzięki ich niezawodnemu działaniu i terminowości dostaw . Produkcja i system dystrybucji są bardzo elastyczne i dostosowywane do indywidualnych preferencji i wymagań odbiorców. W celu zapewnienia Klientom oczekiwanego poziomu jakości , nasze wyroby i usługi spełniają wymagania obowiązujących norm i przepisów a działalność i ciągłe doskonalenie firmy odbywa się równolegle z doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością wg wytycznych międzynarodowego modelu zarządzania EN - ISO 9001:2000. Politykę firmy w dziedzinie jakości realizujemy przez :
  • Stałe doskonalenie jakości wyrobów, aby w sposób trwały zaspokajały stwierdzone lub zakładane potrzeby odbiorców.
  • Utrzymanie wysokiej jakości poprzez stosowanie metody zarządzania i 100% kontrolę ciśnieniową wyrobów.
  • Systematyczne szkolenie i zaangażowanie całej załogi w kwestie jakości przez kształtowanie przekonania, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik.
  • Badanie przyczyn nieprawidłowości i zapobieganie im.
  • Współpracę z kwalifikowanymi dostawcami.

Oferowane usługi

Oferowane usługi:
 wyrób przewodów hamulcowych elastycznych do samochodów produkcji
 
Oferowane produkty:
  • przewody hamulcowe produkcja
  • przewody hamulcowe elastyczne
  • przewody paliwa
  • producent przewodów hamulcowych
  • producent przewodów hamulcowych elastycznych

Kontakt

Eksport-Import-Handel-Pośrednictwo-Ślusarstwo inż. Edward Bogusz
Hydraulika siłowa
Maszyny
Adres: ul. Wróblowicka 1, 55-330 Miękinia (dolnośląskie)
Telefon: ( 71 ) 317 - 77 - 82
fax: ( 71 ) 396 - 51 - 11
e-mail: bogusz@bogusz.com.pl
WWW: www.bogusz.com.pl