FINANSE dla FIRM PIOTR WITKOWSKI


Opis działalności firmy

Finanse dla Firm to firma doradcza typu 'business to business'. Od 10 lat wspieramy przedsiębiorców w zdobywaniu środków na rozwój firm. Naszymi klientami są firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także globalne koncerny. Nasze dotychczasowe osiągnięcia to:

 • ponad dwieście projektów doradczych,
 • kilkadziesiąt dotacji w różnych programach z UE,
 • 30 projektów dla inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych,
 • 600 mln zł dotacji i ulg podatkowych.

 

Oferowane usługi

Doradztwo finansowe

 • analizy, prognozy finansowe i biznes plany, 
 • montaże finansowe z wykorzystaniem różnych instrumentów finansowych,
 • audyty firm pod kątem możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania projektu, w tym projektów wykorzystujących różne instrumenty pomocy publicznej,
 • projekty optymalizacji pozyskiwania środków finansowych z różnych zewnętrznych źródeł,
 • controlling instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa.

Klienci często zlecają nam pełnienie funkcji menadżera projektu reprezentującego firmę w relacjach z bankami, różnymi instytucjami i funduszami, w tym – w ramach zarządzania projektem – uzgodnienia dokumentacji, warunków umów i prowadzenie negocjacji z instytucjami finansującymi firmę. 

Dotacje z UE 
Na niwie dotacji unijnych działamy od 2003 roku. Zajmujemy się wyłącznie tzw. "twardymi dotacjami", tj. dotacjami do inwestycji. Opracowujemy wnioski do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (np. kredyt technologiczny, program na wdrożenie wynalazku) i programów regionalnych. Duże doświadczenie pozwala nam angażować się w projekty niestandardowe, nowatorskie i skomplikowane. Równolegle z opracowywaniem wniosków o dotacje zawsze oferujemy beneficjentom programów pomoc w rozliczaniu dotacji. 

Doradztwo biznesowe

 • opracowywanie studiów wykonalności i strategii rozwoju,
 • doradztwo techniczne i technologiczne,
 • programy naprawcze i restrukturyzacyjne,
 • usługi kojarzenia biznesu,
 • przejęcia, fuzje i przekształcenia firm.

Specjalne Strefy Ekonomiczne
Pomocą inwestorom realizującym projekty w specjalnych strefach ekonomicznych zajmujemy się od 2003 roku. Wśród naszych klientów były międzynarodowe koncerny z Niemiec, USA, Holandii, Włoch, Szwecji, Irlandii i Japonii, a także firmy polskie tak duże, jak i z sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw). Nasi klienci zadeklarowali zrealizowanie w strefach inwestycji o wartości ponad 1,2 miliarda złotych. Pełnimy rolę menedżera projektu w przetargach na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE: prowadzimy konsultacje prawne, podatkowe, przygotowujemy dokumentację do przetargu wraz z biznes planem, w razie potrzeby organizujemy finansowanie projektów, monitorujemy przebieg inwestycji. Zrealizowaliśmy w ten sposób prawie trzydzieści projektów.

Doradztwo dla inwestorów zagranicznych
To nowy profil działalności firmy. Pomagamy inwestorom zagranicznym zorganizować prowadzenie biznesu w Polsce. Zakres usług jest bardzo szeroki, od analizy rynku, przez np. wyszukanie nieruchomości, pomoc w kontaktach z urzędami i instytucjami, przygotowanie procesu inwestycyjnego, finansowanie projektów, zarządzanie nimi, uzyskanie pomocy publicznej itd.

Kontakt

FINANSE dla FIRM PIOTR WITKOWSKI
Finanse i ubezpieczenia
Wsparcie produkcji
Adres: ul. Brzeźna 4 lok. 6, 90-303 Łódź (łódzkie)
Telefon: 42 6376550, 60529471
fax: 42 6366695
e-mail: piotr.witkowski@finansefirm.pl
WWW: www.finansefirm.pl