Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Opis działalności firmy

Urząd Marszałkowski jest aparatem pomocniczym do realizowania zadań Zarządu Województwa określonych w ustawie o samorządzie województwa, Statucie Województwa Dolnośląskiego, ustawach szczególnych oraz aktach wydanych w celu wykonania tych ustaw. Urzędem kieruje Marszałek Województwa przy pomocy Wicemarszałków, pozostałych Członków Zarządu, Sekretarza Województwa, Skarbnika Województwa i Dyrektorów Departamentów.

Kontakt

  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  • Badania i rozwój
  • Adres: Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław (dolnośląskie)
  • Telefon: (071) 776-97-70
  • e-mail: marek.hanczyn@umwd.pl
  • WWW: www.umwd.dolnyslask.pl