Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT)


Opis działalności firmy

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) powstało w 1995 roku , celem stworzenia pomostu pomiędzy nauką a przemysłem i gospodarką . Działania WCTT koncentrują się przede wszystkim na wsparciu i promocji innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce oraz wykorzystaniu wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce. Usługi Centrum skierowane są do firm, (także tych rozpoczynających działalność) oraz konsorcjów naukowo-biznesowych i instytucji badawczo-rozwojowych. WCTT jest uczestnikiem Enterprise Europe Network –największej na świecie sieci wspierania biznesu powołanej przez Komisję Europejską w 2008 roku. Dzięki uczestnictwu w wielu międzynarodowych projektach w ciągu ostatnich 15 lat, WCTT prowadzi znaczącą współpracę będąc w stałym kontakcie z ponad 100 ośrodkami naukowo –badawczymi oraz organizacjami około -biznesowymi w całej Europie.

Oferowane usługi

Jako koordynator konsorcjum 9 partnerów na terenie 5 województw Polski zachodniej oferujemy małym i średnim firmom bezpłatne, kompleksowe usługi informacyjne, doradcze oraz szkoleniowe w zakresie:- transferu technologii,

  • międzynarodowej współpracy biznesowej,
  • programów badawczych.

Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność na zagranicznych rynkach zbytu potrzebujesz sprawdzonych i wiarygodnych partnerów i kontrahentów - Pomożemy Ci ich znaleźć

Jeśli zastanawiałeś się, jakie przepisy i standardy dotyczą Twojej działalności na międzynarodowych rynkach – mamy dla Ciebie profesjonalną informację i doradztwo.

Jeśli myślisz o rozwoju swojej działalności, potrzebujesz nowoczesnych rozwiązań – pomożemy ocenić potencjał innowacyjny Twojej firmy oraz znaleźć i pozyskać odpowiednią dla Ciebie technologię. Pomożemy ochronić prawnie i wykorzystać biznesowo wiedzę Twojej firmy.

Jeśli planujesz prace badawczo-rozwojowe, wiedząc, że udział w finansowanym ze środków unijnych projekcie badawczym jest doskonałym sposobem zwiększenia konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa – przeprowadzimy Cię przez proces aplikacyjny, budowę konsorcjum i prowadzenie projektu.

Kontakt

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT)
Edukacja zawodowa, transfer technologii
Adres: ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław (dolnośląskie)
Telefon: 71 320 3318
e-mail: wctt@wctt.pl; gb@wctt.pl