Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie


Opis działalności firmy

Na mocy uchwały Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 28 marca 2007 r. Nr VI/54/2007 został utworzony zespół publicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego o nazwie Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie przy ulicy Piaskowej 1. W skład zespołu wchodzą placówki o różnym typie działalności: Głogowskie Centrum Kształcenia Praktycznego w Głogowie - przygotowanie praktyczne uczniów do zawodu. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głogowie - ustawiczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Głogowie - dokształcanie młodocianych pracowników oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Centrum Szkolenia Kadr - Ośrodek Kursowy Warsztaty Głogowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego Ośrodek Egzaminacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Oferowane usługi

  • przygotowanie praktyczne uczniów do zawodu,
  • ustawiczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych,
  • dokształcanie młodocianych pracowników oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych,
  • przeprowadzanie egzaminów praktycznych

Kontakt

Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie
Edukacja zawodowa, transfer technologii
Adres: ul. Piotra Skargi 29, 67-200 Głogów (dolnośląskie)
Telefon: (76) 833-40-18
e-mail: centrum@cez.glogow.pl