SIMET S.A.


Opis działalności firmy

Simet SA jest wiodącym w Polsce producentem osprzętu elektrotechnicznego dla instalacji niskiego i średniego napięcia. Aktualnie przedsiębiorstwo Simet SA funkcjonuje w oparciu o działalność w czterech zasadniczych obszarach: Produkcja osprzętu elektrotechnicznego Usługi komunalne Kooperacja z partnerami zagranicznymi Wytwarzanie specjalistycznych narzędzi dla potrzeb produkcyjnych Produkcja osprzętu elektrotechnicznego jest zasadniczą częścią funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wyroby wytwarzane przez SIMET SA posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa wg IEC i EN takie jak: VDE; GOST; ESČ; B oraz znak CE jak również dopuszczenia PRS; KDB; Energopomiary itd. - zgodne w większości z nowymi normami europejskimi. Obszarem działania firmy SIMET S.A. jest cała Polska oraz eksport do Niemiec, Czech, Słowacji, Rosji, Estonii, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Węgier, Rumunii i Grecji. Sprzedaż produktów prowadzona jest w oparciu o Dział Handlowy Simet. Poza pracownikami pracującymi w siedzibie firmy w strukturze działu na terenie kraju funkcjonuje 5-ciu przedstawicieli regionalnych utrzymujących kontakty handlowe z odbiorcami. Od kilku lat nawiązano partnerską współpracę w obszarze handlowym z polskimi producentami osprzętu elektrotechnicznego: SN Spamel z Twardogóry oraz SI Powstaniec z Karpicka. Prowadzone są z nimi wspólne działania o charakterze promocyjnym ? targi, szkolenia, analiza sprzedaży, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów handlowych poprzez przedstawicieli handlowych itp..

Oferowane usługi

Oferowane usługi:

  • poligrafia
  • utrzymanie czystości
  • prowadzenie terenów zielonych
  • administracja terenów
  • koncesjonowana fizyczna ochrona mienia

Produkty:

  • złączki szynowe (gwintowe i samozaciskowe);
  • listwy zaciskowe gwintowe termoplastyczne i termoutwardzalne,
  • złączki porcelanowe, gwintowe i samozaciskowe;
  • puszki elektroinstalacyjne (do pustych ścian, podtynkowe i naścienne)

Produkty te uzupełniane są w ofercie handlowej o wyroby innych producentów Polskich dla zapewnienia kompleksowości oferty handlowej. Prowadzona jest dodatkowo sprzedaż na zasadzie dealerskiej aparatury przepięciowej i odgromowej DEHN.

Projekty związane z firmą

  • Zakupowa Grupa Energetyczna

Kontakt